Swap body

IMO 1 / IMO 4 Swap frame (30.000 – 35.000 liter)

Các bể chứa  hoán đổi cho phép vận chuyển ở khối lượng lớn hơn. Các thùng chứa swap body là một ISO TANK tiêu chuẩn IMO 1 hoặc IMO 4 với công suất từ ​​30.000 đến 35.000 lít. Bồn chứa này lý tưởng cho giao thông vận tải đa phương thức. Chúng tôi cung cấp ISO TANK swap body cho hàng hoá thực phẩm hoặc phi thực phẩm (hóa học) các sản phẩm với các yếu tố bổ sung nhiệt (hơi nước hoặc nhiệt điện), có hoặc không có tấm vách ngăn để cho phép tải một phần và với một hãng hàng không vận hành từ xa cải thiện làm việc an toàn. phụ kiện an toàn liên quan khác hoặc kết nối nâng cao tính linh hoạt cũng có thể được tích hợp.