ISO TANK Kiểm soát nhiệt độ

IMO 1, T7 / T11 UN portable tank container (21,000 – 26.000 liter)

Iso Tank Kiểm soát nhiệt độ

Iso Tank kiểm soát nhiệt độ bể chứa là thoả mản tiêu chuẩn IMO 1, T7 / T11 thùng chứa bằng thép không gỉ với công suất chứa từ 14,600 đến 26,000 lít. Chúng tôi cung cấp bồn lạnh được trang bị thiết bị làm lạnh, bồn trang bị hệ thống sưởi ấm điện (tracing), glycol điện, bồn nước nóng và bồn cao cách nhiệt. Một số tùy chọn và sửa đổi có sẵn trong đó nâng cao việc làm mát, sưởi ấm. Những thay đổi bao gồm chăn cô lập, hệ thống CIP, kết nối CO2 và theo dõi GPS và module dấu vết đó cho phép điều khiển nhiệt độ thời gian thực. phụ kiện an toàn liên quan khác hoặc kết nối nâng cao tính linh hoạt cũng có thể được đính kèm. Chúng tôi cung cấp ISO TANK cho hàng hoá “thực phẩm ” và “phi thực phẩm / hóa”.