Nhiên liệu

IMO 1 Fuel tank (20,000 – 24,000 liter)

Thùng chứa nhiên liệu

Thùng chứa nhiên liệu IMO 1, 20 ft ISO thép carbon có công suất chứa từ 20.000 lí đến 24.000 lít. Được thiết kế độ dày gấp đôi tăng thêm độ bền, cũng như các phương tiện cho UL 142 trên mặt đất Storage Tank, chứng nhận. Các thùng này được thiết kế để phù hợp cho cả  vận chuyển cũng như lưu trữ, với việc tích hợp các thiết bị phụ trợ như đơn vị phân phát nhiên liệu và hệ thống đo lường.