Đặc biệt

IMO 1, T11 / T14 UN portable (14,000 – 26,000 liter)

Iso Tank đặc biệt

Các bồn chứa đặc biệt thoả mản tiêu chuẩn IMO 0, IMO 1 hoặc IMO 2, T1 – t14 thùng chứa bằng thép không gỉ với công suất chứa từ 14,600 lít đến 26,000 lít. Chúng tôi cung cấp ISO TANK chuyên dụng cho các sản phẩm như Peroxide, Phosphor, MDI và TDI. Các bồn được chế tạo hoặc sửa đổi phù hợp cho vận chuyển những hàng hoá sản phẩm chuyên dụng bao gồm ISO TANK với tấm vách ngăn, bồn ngăn đa, ISO TANK được trang bị van đặc biệt và hệ thống sưởi ấm khác… Chúng tôi mong muốn cung cấp các loại ISO TANK được trang bị đầy đủ để nạp (các) sản phẩm hàng hoá đặc biệt liên quan thể tích và  khối lượng riêng.