Các loại ISO TANK

Chúng tôi cung cấp các loại ISO Tank phù hợp với các quy định Tổ chức Hàng hải quốc tế, Tổ chức Tank Container Quốc tế (ITCO). Thời gian cho thuê ngắn hạn hay dài hạn tuỳ vào nhu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi có sẵn ISO Tank gần như tất cả các cảng chính với công suất chứa từ ​​14.500 đến 35.000 lít, bao gồm chủng loại sử dụng cho hàng hoá “thực phẩm” và “phi thực phẩm”, những người có nhu cầu vận chuyển hoặc lưu trữ các sản phẩm lỏng.