Gas

IMO 5, T50 UN portable tank container

Thùng / bồn chứa Gas

Các bồn chứa khí thoar mản tiêu chuẩn IMO 5, T50 carbon bồn chứa thép với công suất chứa từ ​​16.000 lít đến 25.500 lít. Chúng tôi cung cấp loại bồn cho các sản phẩm như chất làm lạnh, Amoniac, Chlorine, LPG và bình gas cho sản phẩm cấp dược phẩm. Các thùng chứa có áp suất làm việc tối đa cho phép từ  7 bar đến 34,4 bar tùy sản phẩm được nạp. Tất cả các loại bồn hiện hành được phê duyệt bởi IMO / UN, RID / ADR, US Dot, và ASME với tem U. Các loại bồn này được trang bị các tấm vách ngăn và cách nhiệt.