Tư vấn lựa chọn Tank phù hợp

1. Iso Tank đặc biệt

Bên cạnh thiết bị tiêu chuẩn, chúng tôi cung cấp các loại iso Tank đặc biệt trong đó bao gồm: Thực phẩm, hàng cần giữ nhiệt, hàng cần giữ lạnh, Iso Tank có nhiều vách ngăn.

2. Iso Tank chuyên dụng

Chúng tôi có những loại iso Tank khác nhau phù hợp với nhiều chủng loại hàng hoá cần sử dụng, hãy cho chũng tôi biết quý vị cần chuyên chở loại hàng hoá nào để nhân viên của chũng tôi có thể tư vẫn kỷ càng nhất loại Tank mà quý vị đang cần để chuyên chở hay sử dụng cho hàng hoá của mình.