Full spec

Full spec tank container

IMO 1, T11 UN portable tank container (24.000 / 25.000 / 26.000 liter)

Container Spec Full

Các bồn chứa tiêu chuẩn IMO 1, T11 thùng chứa bằng thép không gỉ có công suất từ 21.000 đến 26.000 lít. Các ISO TANK được trang bị với các hạng mục an toàn bổ sung như một lan can, lối đi đầy đủ và hộp tràn bìa. các kết nối khác được trang bị cho tăng tính linh hoạt. Tất cả thùng bồn chứa đầy đủ thông số của chúng tôi được cách nhiệt và được trang bị với cuộn dây hơi nước nóng. Chúng tôi cung cấp cả hai loại ISO TANK cho hàng hoá “thực phẩm ” và “phi thực phẩm”.